Diverse udvalg

Husudvalget

Husudvalget består af 6-9 medlemmer og har bl.a. følgende opgaver:

  • At arrangere 5-6 fællesspisninger om året
  • Julepyntning af fælleshuset
  • Julefrokost, gløgg og æbleskivedag og Skt. Hans aften
  • Sørge for blomster til bordene I fælleshuset
  • Hovedrengøring af køkken én gang om året
  • Indkøb af service

Flagudvalget

Der var en gang, vi ingen flagstang havde I Sonnesgården; det var noget trist, men meget nemmere! Så besindede flertallet sig, og vi fik en flagstang. Fra Danmarkssamfundet fik vi overrakt et flag samt en vimpel af H.H. grev Ingolf på rådhuset.Det var I 2008, herefter nedsatte vi et flagudvalg, der står for flagning. Visse flagdage samt beboernes runde dage og festdage.

Flagstangen bliver behørigt vedligeholdt med pudsning og polering 2 gange årligt. For det store arbejde holder vi samtidigt en lille fest.

Flagudvalget består af 20 medlemmer, der står til rådighed ved flagning. Liste findes i mappen I fælleshuset.

Flaglineholder Børge 1 -8

Det grønne udvalg

Det grønne udvalg planlægger to gange årligt en arbejdsdag, hvor de grønne områder rengøres, gæsteværelser rengøres, havemøbler sættes ud eller ind og rengøres. Tagterrassen gøres klar med møbler eller disse sættes væk + diverse andre opgaver.

Der opsættes seddel på tavlen, således at beboerne kan tilmelde sig. Efterfølgende er der en god frokost.

Juletræer indkøbes og hvis der er brug for nye planter eller jord m.m. indkøbes dette.

Kontaktperson: Bent Lund, 3.8.

Kælderudvalget

I kælderlokalerne er der et motionsrum, et spillerum og et værksted. Alle beboere har adgang til at benytte lokalerne (på eget ansvar og risiko!) Motionsmaskiner står til rådighed, men pas på jer, når I benytter maskinerne. I værkstedet er der forskelligt håndværktøj og hobbymaskiner, som kan bruges efter behov og evner. Skulle der være behov for mere avanceret udstyr, så tag en snak med udvalgets medlemmer. Skulle nogen beboere ønske at donere ting og sager til kælderen, så tag en snak med udvalgets medlemmer, for at høre om det er noget der kan bruges.

Formand for udvalget er Jan Svaneby, 1.11, og Ole Møller, 3.13. Jan tager sig primært af motionsrummet, og Ole af værkstedet.