Pensionistforeningen

Pensionistforeningen

Sonnesgårdens pensionistforening har en bestyrelse på 5 medlemmer og er medlem af Danske Seniorer.

Af arbejdsopgaver kan nævnes:

  • At stille en edb medarbejder til rådighed for medlemmerne
  • At arrangere foredrags- og underholdningsarrangementer
  • At holde motionsrummet I orden
  • Turudvalget
  • At have et godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen

Foto af Realdania

Motionsrumudvalget

Udvalget tager sig af indretning af lokalet, reparation og indkøb af maskiner, arrangerer kurser mv.Medlemmer: Vivi Rasmussen 3.21, Jan Svaneby 1.11, Harry Jensen 1.16, Eigil Lyhne 2.21.