Hvad er en almen bolig?

En almen bolig er en bolig opført i en boligforening. Denne type bolig kan kun lejes og opføres med støtte fra det offentlige. Almene boliger er underlagt en række regler og krav til drift og beboerindflydelse. Det er derfor beboerne, der træffer de fleste væsentlige beslutninger vedrørende den boligafdeling, boligen er beliggende i.

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er en væsentlig forskel på almene boliger og andre boligformer. I en almen bolig kan du få stor indflydelse på, hvordan afdelingen skal se ud og hvilke aktiviteter, der skal være. Mange beslutninger ligger hos den afdelingsbestyrelse, som du - som beboer i afdelingen – kan være med til at vælge på afdelingsmøderne. Det kan fx være beslutninger om udskiftning af legeplads, nye striber på p-pladsen og afholdelse af sommerfest, mens beslutninger om fx husdyrhold og renovering skal bringes op på et beboermøde, hvor alle beboere har stemmeret.

Økonomi

Også økonomisk adskiller de almene boligforeningers afdelinger sig fra de private. Hver afdeling i en boligforening er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger, hvilket sikrer, at boligforeningens og de enkelte afdelingers midler ikke blandes sammen. Samtidig er en almen bolig karakteriseret ved, at ingen skal tjene på huslejen. En almen bolig er spekulationsfri, og huslejen er omkostningsbestemt. Det betyder, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år.

Created by Whatwolf - Freepik.com