Ny infrastruktur

Før og efter
I 2014 begyndte forandringen af infrastrukturen i Gellerupparken og Toveshøj som det første konkrete tiltag i den fysiske helhedsplan. Vejprojektet er et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Det nye vejsystem forbinder på anden vis end tidligere området med resten af Aarhus og gør det lettere tilgængeligt. Oprindeligt var der ingen gennemgående veje i området, hvilket gjorde, at området trafikmæssigt var lukket om sig selv.

Med det nye vejsystem er der skabt tværgående mindre veje – Inger Christensens Gade og Trille Lucassens Gade, - forlængelse af Tinesvej mod nord og ikke mindst den brede Karen Blixens Boulevard, der som områdets rygrad forbinder de to handelscentre Bazar Vest i nord med City Vest i syd.

I den ene side af boulevarden er der forberedt spor til den planlagte letbane. Sporet fungerer nu som busbane.

I Toveshøj er Janesvej blevet forlænget langs Bazar Vest ud mod Edwin Rahrs Vej. Det betyder, at der nu er mulighed for gennemkørsel, og at Midttrafik igen har lagt en busrute i området.

I begge afdelinger er der ud over anlæggelse af nye veje også sket markante ændringer af de eksisterende veje. Gudrunsvej, Lenesvej og Janesvej har fået en anden vejføring og er blevet udvidet med flere cykelstier.

Den nye infrastruktur understøtter den ønskede kvartersdannelse i området og har medført en del gennemgående trafik.

Karen Blixens Boulevard, den nye hovedårer i Gellerup